Wij zijn een “not only for profit” organisatie. Alles wat wij doen is erop gericht om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Het gaat om de mensen en niet alleen om het financiële gewin. De winst wordt zoveel mogelijk gereserveerd om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden. Wij staan voor gelijkheid, ongeacht iemand zijn leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een inspirerende manier te trainen en op te leiden willen wij hun de mogelijkheid bieden om weer volledig deel te nemen aan de maatschappij.

De werkzaamheden worden in eerste instantie uitgevoerd vanuit ons kantoor maar altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Zo zorgen wij ervoor dat we op afstand een onderdeel worden van het bedrijf waar wij de activiteiten voor uitvoeren. Uiteindelijk is het hoogste doel dat onze klanten overtuigd zijn van de meerwaarde van onze professionals en deze zelf in dienst willen nemen. Op deze manier willen wij ons aandeel leveren aan een betere wereld waarbij zaken met elkaar doen niet alleen gaat om het geld maar juist om de mensen. Wij doen dan ook het liefste zaken met organisaties die onze missie ondersteunen en net als wij hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Edward Haak

Ik ben in 2008 begonnen met het uitvoeren van commerciële telefonische activiteiten. Door de jaren heen heb ik een eigen visie en methode ontwikkeld over hoe je mensen op een inspirerende manier commercieel kan benaderen. Op een manier die leuk is voor zowel degene die belt als degene die gebeld wordt. Waarbij je altijd gelegen belt en niemand onnodig hoeft te storen of lastig te vallen. Met respect, zonder leugens of trucjes. Zinvolle en productieve kennismakingen inplannen op basis van behoefte en gelegenheid. Ik vind het fantastisch om mensen bij elkaar te brengen en aan de basis te staan van nieuwe relaties. Regelmatig krijg ik complimenten over de manier waarop ik mensen benader en de inspirerende manier waarop ik dat doe. Vandaar de naam Inspirational Sales.

Zelf heb ik ervaren hoe moeilijk het is om zonder de juiste opleiding aan het werk te komen. Ook heb ik ervaren wat het betekent om een lichamelijke beperking te hebben en dat de maatschappij daar maar weinig rekening mee houdt. Mede door deze ervaringen heb ik er voor gekozen om te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarom ik het doe

Mijn ervaring, kennis en methodiek wil ik overdragen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat ik ervan overtuigd ben dat ze daarmee op een inspirerende manier weer volledig deel uit kunnen maken van de maatschappij.